Články

Krnovský hokej jde do nové sezony 2007/2008 se změnami

Z jakých důvodů bylo před startem nové sezony změněno předsednictvo?

Těch důvodů bylo několik, hlavními důvody jsou rekonstrukce zimního stadiónu a postup juniorů do Ligy juniorů (2. nejvyšší juniorská soutěž v ČR) – což samo o sobě vyžaduje již zcela jiný a především profesionální přístup. Mezi další důvody patří zviditelnění krnovského hokeje, což znamená oživit a zatraktivnit krnovský hokej a vůbec celé dění v klubu.

Mohl byste nám představit jednotlivé členy nového vedení?

Předsedou je zvolen Jiří Fajkus, sportovním manažerem pak já. Máme také zástupce jednotlivých věkových kategorií. U mužů to je nestor krnovského hokeje Milouš Dvořák, zástupcem juniorského týmu je Jan Kostovský. Zástupcem dorostu je Martin Kopecký a konečně zástupcem žákovských kategorií je Radim Rudzinski.

Ke změně došlo i v názvu klubu. Proč?
Je to zcela jednoduché. Název klubu bude ten nejčastější pojem, který budou všichni vídat, slyšet, číst, apod., a jelikož jsme Češi a žijeme v České republice, proto jsme upravili název klubu do podoby jazyka českého, a to: Hokejový Klub Krnov (HK Krnov) namísto Hockey Club Krnov (HC Krnov).

Je vůbec zapotřebí v tak malém klubu funkce sportovního manažera?
Možná se to na první pohled nebude zdát, ale zapotřebí určitě je. Je třeba si uvědomit, že bez profesionálního vedení a managementunemůže klub nikdy profesionálně fungovat. To máte stejné jako s firmou – můžete mít plno kvalitních a poctivých zaměstnanců, ale nemáte-li kvalitního ředitele, který umí zaměstnancům naslouchat, motivovat, vést je a kvalitně delegovat úlohy, nemůže firma nikdy růst a už vůbec ne profitovat. A v krnovském hokeji toto doposud nebylo – všichni dělali všechno, nikdo neměl přehled o hospodaření, s žáky se aktivně nepracovalo, apod.

Pro představy řádových fanoušků. V čem tedy spočívá Vaše práce?
Na pozici sportovního manažera úzce spolupracuji s klubovými trenéry,pomáhám jim například sestavovat kvalitní týmy hráčů (počínaje muži a konče žákovskými kategoriemi), vytvářet plnohodnotné a motivující zázemí v podobě rekonstruovaných prostor určených hráčům, ale i návštěvníkům stadionu, koordinovat tréninkový a pitný režim atd. Z hlediska blízké budoucnosti vidím prioritu především v naplnění finančního rozpočtu klubu a efektivním rozdělení získaných finančních příspěvků do rozvoje klubu a hráčské základny. Důležitou součástí celé strategie je i nastavení a následné dodržování systému fungování HK Krnov na všech úrovních a zlepšení komunikace uvnitř klubu. Všechny uvedené kroky mají vést hlavně k maximální profesionalizaci klubu, ke zvýšení prestiže, k většímu zájmu veřejnosti a přilákání potencionálních partnerů. Úkolů před námi je spousta, můžeme se dále bavit o plánované snaze zprůhlednit hospodaření klubu, zefektivnění systému práce, jasném stanovení odpovědnosti za svěřené aktivity a dalších.

Bavme se o dlouhodobé koncepci. Jaká tedy je?
V horizontu několika let chceme pozvednout krnovský hokej na téměř profesionální úroveň a chceme také přesvědčit veřejnost, že HK Krnov není jen sportovní pokladničkou města, ale že jde o samostatně fungující, perspektivní pilíř krnovského sportu. Aby se však v budoucnu mohl klub opřít o stabilní hráčskou základnu ve všech věkových kategoriích, je nezbytné věnovatmnohemvíce péče výchově žáků a juniorů. Za velmi důležité také považuji budovat v těchto mladých talentech loajalitu vůči mateřskému klubu a podporovat jejich zájem hájit barvy krnovského hokeje. Faktem, který námsituaci s mladými hráči poněkud komplikuje, jsou neúplné žákovské kategorie (momentálně funguje přípravka, 4., 8. a 9. třída), což je třeba co nejdříve řešit. Mám-li jmenovat konkrétní cíle, chceme vybojovat postup do 2. ligy mužů, udržet ligu juniorů a postoupit s našimi dorostenci z krajského přeboru do Ligy dorostu.

Fanoušky ovšem zajímají také konkrétní kroky, jakých změn doznal stadion? Podaří se nám konečně dostat ze stínu Horního Benešova, jehož stadion je nám neustále předhazován za vzor?
Krnovský stadión má nové chlazení, tím pádem i novou ledovou plochu. Staré hrazení se starými sítěmi nahradily nové plastové mantinely s plexisklem. Pro hráče byly postaveny nové trestné lavice a střídačky.Do konce roku by se mělo povést dostavit také tribunu se sedačkami, aby si diváci mohli hru užívat pohodlně. Jsem přesvědčen, že ve stínu Horního Benešova už určitě nebudeme.

Předpokládám, že letos bude mezi týmovými soutěžemi prioritou působení juniorského týmu?
Předpokládáte velmi správně. Juniorům se podařilo v loňské sezoně postoupit z Krajského přeboru do Ligy juniorů. Nicméně dorost i muži mají velké předpoklady pro boje o první místa ve svých soutěžích a pokusit se tak postoupit výše. Budeme potřebovat velkou podporu ze strany diváků.

Základem každého oddílu je farma těch nejmenších hokejistů. Jste připraveni se o ně postarat?
Naprosto s Vámi souhlasím. Troufám si říci, že jsme připraveni. Nicméně není to záležitost jedné sezony, ale dlouhodobé koncepce.Máme neúplné žákovské kategorie, které bychom měli doplnit.V žácích je budoucnost krnovského hokeje.


Nechci se teď nikoho dotknout, ale je evidentní, že tým mužů pomalu stárne. Jak budete řešit tuto situaci?
V letošní sezoně příliš velké změny nebudou. Momentálně jednáme s ostatními kluby o 5 nových hráčích. Nicméně právě současní junioři by měli za dva roky tvořit pevný základ mužské kategorie.

Jaké jsou sportovní cíle pro tuto sezonu?
Cíle jsou zcela jasné:

  1. udržet Ligu juniorů
  2. postup dorostu do Ligy dorostu
  3. hrát baráž o 2. ligu u mužů

Čím chcete přilákat příznivce krnovského hokeje do hlediště? Co jste pro ně připravili?
Když pominu novou ledovou plochu a tribunu, diváci se mohoutěšit na kvalitní a náročnou soutěž – Liga juniorů, boje o první místa u dorostu a mužů. Nově se budou diváci setkávat s plakáty a upoutávkami na jednotlivé zápasy, bulletiny na zápasy a soutěže pro diváky mezi zápasy. Nové budou také webové stránky krnovského hokeje.

Některá utkání bývají vyhrocená, především derby mezi Krnovem a Horním Benešovem. Jak budete zajišťovat bezpečnost?
Sestavili jsme pevný a stabilní tým pořadatelů, kteří mají pevné a poměrně tvrdé instrukce.

Máte před sebou první funkcionářskou sezonu, co se povedlo změnit před ní?
Za velmi pozitivní považuji získání důvěry stávajícího vedení klubu k provedení některých zásadních změn. Těmi jsou například:

° výběr členů nového vedení

° zjednodušení a zefektivnění komunikace mezi jednotlivými členy vedení

° představení koncepce fungování klubu pro budoucí sezony a získání podpory vedení

° díky velké podpoře ze strany Města Krnova jsme získali finance na novou ledovou plochu a renovaci tribun

° částečné zaplnění rozpočtu pro nezbytné počáteční investice aj.

Prakticky za největší dosavadní úspěch však považuji, že senámpodařilo postavit velmi kvalitní tým lidí, kteří se angažují ve prospěch krnovského hokeje zpravidla ve svém volném čase a bez nároku na honorář (vyjma trenérů). Ať už jde o funkcionáře, realizační týmy či aktivní fanoušky HK Krnov. Všem, kterým není osud klubu lhostejný, bych chtěl touto cestou upřímně poděkovat.

Říkáte zprůhlednit financování. Co tedy můžete potenciálním sponzorům nabídnout?
Chceme představit společnosti, které se rozhodnou přispět finančně či materiálně na rozvoj klubu, nikoliv jako sponzory, ale jako partnery, jejichž zásluhou dostal krnovský hokej možnost vstoupit opět mezi hokejovou špičku. Kromě fyzické prezentace ve formě bannerů a plachet v prostorách stadionu a reklamy na dresech nabízíme partnerům také propagaci na tištěných materiálech, jako jsou upoutávkové plakáty, permanentky nebo bulletiny na jednotlivé zápasy. Dále jsou tu možnosti volných vstupů pro partnery, poděkování partnerským společnostem při atraktivních soutěžích pro diváky mezi třetinami soutěže a v neposlední řadě také zmínka v článcích v regionálním tisku. Myslím, že nejlepší důkaz o smysluplném investování partnerských příspěvků bude vidět na první pohled na fungování klubu, na jeho aktivitách a prezentaci před veřejností.

Jak je na tom k dnešnímu dni HK Krnov z hlediska naplnění rozpočtu na novou sezonu?
Intenzívně oslovujeme jak významné společnosti v regionu, tak drobné podnikatele a jsme samozřejmě vděčni také za jakékoliv příspěvky a dary od fanoušků. Momentálně jsme v jedné třetině naplnění rozpočtu, což stačí na nutné počáteční výdaje, ale věřím, že senámpodaří představit krnovský hokejový klub jako dobrou investici pro podnikatelské subjekty v okrese, a získat tak dostatečné prostředky pro plnohodnotný chod klubu v sezoně 2007-2008.

Kdy se tedy můžeme těšit na první boje v novém prostředí krnovského zimního stadionu?
Prvním ostrým zápasovým dnem bude neděle 23. září. V novém domácím prostředí se představí dorostenci, kteří přivítají hosty z Karviné.  Druhým zápasem bude odstartována soutěž pro naše nejmenší – přípravku, která hraje proti ostravské Sareze.

Startují také muži a juniorka, tyto kategorie bohužel venku. Nicméně si vás dovolím pozvat na vždy velmi vyhecovanou půdu do Horního Benešova, kde v 17.00 začíná soutěž pro naše „A“ mužstvo. Juniorka si svou ligovou premiéru odbude ve Žďáru nad Sázavou.Do konce září pak můžete v Krnově vidět ještě tyto souboje: v pátek 28.9. hrají junioři s HC Minor 2000 Přerov , v sobotu 30.9. pak dorost s HC Bobři Valašské Meziříčí a od 17.00 hodin. „A – tým“ proti HC Kopřivnice.

Zdá se tedy, že se v krnovském hokeji blýská na lepší časy. Uvidíme, zda se novému vedení krnovského hokejového oddílu podaří uskutečnit avizované změny. Rozhodně se nejedná o běh na krátkou trať. Konkrétní výsledky jednotlivých týmů ve svých věkových kategoriíchmůžemeposoudit na konci sezony, ovšem úkoly dlouhodobé koncepce budou spatřeny teprve za několik let. Přejme si tedy, aby se avizované sliby realizovaly a krnovský hokej se tak posunul kupředu.